مدیران و همکاران

آقای حسن بوذرجمهری

بنیانگذار بازرگانی بوذرجمهری

ریاست هیات مدیره شرکت پایا تجارت بوذر جمهر

آقای میلاد بوذرجمهری

کارشناس مدیریت بازرگانی

موسس و مدیر عامل شرکت پایا تجارت بوذر جمهر عضو هیات مدیره

آقای عماد بوذرجمهری

کارشناس مهندسی شهرسازی

عضو هیات مدیره شرکت پایا تجارت بوذر جمهر

خانه فروشگاهتماسارتباط با ما