دپارتمان مشاوره

مشاوره های مهندسی و تخصصی در حوزه برق

امروزه بیش از گذشته نیازمند ارائه مشاوره های فنی و به روز مبتنی بر دانش روز و مهندسی در صنعت برق و به ویژه در تامین متریال و معرفی تخصصی آن هستیم .
پایا تجارت بوذرجمهر با توجه به رویکرد و ماموریت سازمانی خود در فاز نخست ارائه دهنده مشاوره تخصصی به مخاطبان و مشتریان خود می باشد .
این مشاوره ها عبارت اند از :

  •  مشاوره های طراحی و مهندسی روشنایی
  •  مشاوره های مهندسی تأسیسات الکتریکی ساختمان
  •  مشاوره های مهندسی شبکه های توزیع برق
  •  مشاوره های طراحی پست های فشار قوی
  •  مشاوره های طراحی شبکه های فیبر نوری
  •  مشاوره های طراحی تأسیسات جریان ضعیف
  •  مشاوره های ممیزی انرژی و مدیریت مصرف برق
  •  مشاوره های طراحی سیستم های ICT و …
خانه فروشگاهتماسارتباط با ما