دپارتمان سامانه دولت


دپارتمان سامانه دولت

تامین کالای مورد نیاز شرکت ها و ارگانهای دولتی صرفا از طریق سامانه متمرکز ستاد ایران ونیز دستور العمل ها مقررات و قوانین تعیین شده دولتی امکان پذیراست . شرکت پایا تجارت بوذرجمهر به عنوان تامین کننده کالای تخصصی برق ستاد مشغول فعالیت می باشد .

خانه فروشگاهتماسارتباط با ما